Prostitution och människohandel för sexuella ändamål – en del av mäns våld mot kvinnor

Välkommen till en dag med syfte att fördjupa kunskapen om och arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utbildningsdagen kommer att handla om hur prostitution och människohandel ser ut i region Nord, och särskilt Västernorrland samt även belysa utsattheten hos vissa EU-medborgare i landet.

Läs mer och anmäl dig här