Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Temadag

Länsstyrelsen anordnar tillsammans med Västerås stad, Region Västmanland, Sala kommun, Köpings kommun, Kvinnohuset samt Tjejjouren årets Länskonferens! Fokus på årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck och vikten av samverkan mellan oss alla olika verksamheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt unga flickor och vuxna kvinnor, men även pojkar och män drabbas. Att arbeta med de drabbade och möta deras utsatthet kan vara både utmanande och komplext. Vi behöver därför öka vår kunskap om ämnet och få till en bättre samverkan mellan våra verksamheter så att de utsatta får den hjälp och det stöd de behöver.

Varmt välkommen till årets Länskonferens 2019!

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, rättsväsendet, sjuk-och hälsovård, ideella föreningar och andra intresserade.

Läs mer och anmäl dig här