Teater och panelsamtal kring prostitution och människohandel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Borås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Sophie Nilsson
  • Temadag

Vi ger teaterföreställningen "Camilla försvann" med efterföljande panelsamtal som lyfter olika perspektiv på prostitution och människohandel och hur vi kan arbeta med frågorna.

Målgrupp: För alla i Västra Götaland som möter personer med erfarenhet av sex mot ersättning, prostitution och/eller andra former av våld och utsatthet – till exempel medarbetare på kvinnojourer, socialtjänst, kyrka, elevhälsa, hälso- och sjukvård och idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig här