Effektiv samordning för trygghet, Borås

  • Datum: –15.30
  • Plats: Borås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland och Borås stad
  • Kontaktperson: Camilla Tjernberg
  • Temadag

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Borås Stad bjuder in till en temadag med fokus på EST-metoden. EST är en förkortning av Effektiv samordning av trygghet och är en arbetsmetod som kan användas i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Syfte med temadagen är att lära sig mer om EST-metoden och få en chans att diskutera utmaningar tillsammans med andra. Ni får gärna förbereda frågor för att ta upp till diskussion under dagen. Under dagen presenteras tre exempel från länet om hur man arbetar för att utveckla EST-metoden.

Läs mer och anmäl dig här