Hur ansvarstagande kan bli brottsförebyggande

  • Datum: –15.30
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Camilla Tjernberg
  • Temadag

Hur en gärningspersons ansvarstagande och erkännande kan vara brottsförebyggande och när möte med brottsutsatta kan bli kapacitetsstärkande för alla parter.

Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till en dag i samverkan med Försoningsgruppen om att arbeta med förövare/gärningspersoner med fokus på ansvarstagande och reparation av skada som ett led i ett brottsförebyggande arbete.

Läs mer och anmäl dig här