Afterwork med årets attraktiva innovationsprojekt

Varmt välkommen till UU Innovations årliga afterwork! Under festliga former uppmärksammar vi lovande innovationsprojekt samt forsknings- och innovationsmiljöer som under året fått extern finansiering. Medverkar gör även Helena Danielson, professor i biokemi och årets mottagare av universitetets innovationspris, Hjärnäpplet.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt delar UU Innovation ut årligen för att lyfta fram lovande projekt som engagerar forskare och studenter vid Uppsala universitet. Under kvällen kommer projekten att presenteras och tilldelas diplom. Nytt för i år är att vi även vill uppmärksamma miljöer vid universitetet som beviljats extern finansiering för tillämpningsnära forskning. I en så kallad "fireside chat" bekantar vi oss närmare med dessa miljöer. Årets Hjärnäpple-pristagare Helena Danielson är professor i biokemi och medgrundare av Beactica Therapeutics. Hon kommer att berätta om vilka möjligheter och synergier som kan uppstå genom att kombinera akademisk och industriell forskning och utveckling.

Utöver ett spännande program bjuder vi på mat, dryck och musik i avspänd miljö. Hoppas att du vill göra oss sällskap!

Program:
17.00 - 18.00 Mat och mingel utanför teatern
18.15 - 20:15 Program i teatern med Helena Danielson, diplomutdelning och fireside chat under ledning av Jonas Åström och Jenny Nordquist, UU Innovation.
20.15 - 20.30 Avslutande mingel

Anmäl dig här, senast 1 december.

Välkommen!

Afterwork med årets attraktiva innovationsprojekt