Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Introduktionsdagarna ger dig som yrkesverksam en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt olika perspektiv på samhällets ansvar. Dagarna lyfter även begreppet särskild sårbarhet. Att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande, arbeta förebyggande, samt för att bidra till att förändra attityder i samhället.

Läs mer och anmäl dig här