Morag Ramsey – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Tiden)

Slutseminarium för Morag Ramsey, Uppsala universitet, och avhandlingen The Swedish Abortion Pill: Emergence, Development and Impact. Opponent: Jesse Olszynko-Gryn, University of Strathclyde.


Underlag och diskussion på engelska