Dialogdag Stockholm: Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Karolinska Institutet, KTH m.fl.
  • Kontaktperson: Ulrika Helldén
  • Temadag

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, SUHF och Universitets- och högskolerådet.

Målgrupper är forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden. 

Läs mer och anmäl dig här