Kursdesignverkstad 2 Återkopplingsverkstad - Kursmål och innehåll

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lärosal 4003
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

För er som har eller ska få kursansvar och vill arbeta med kursers utformning har vi skapat en serie verkstäder där ni arbetar med era egna kurser, får stöd i kursutvecklingens alla steg samt utbyte av varandra.

Vill du ha återkoppling på kursmål eller diskutera hur innehållet bäst framställs i en kursplan? Kom då till vår återkopplingsverkstad, där vi ger råd och stöd för ditt arbete! Verkstäderna är oberoende av varandra, så du är välkommen vid ett eller flera tillfällen.

För er som har eller ska få kursansvar och vill arbeta med kursers utformning har vi skapat en serie verkstäder där ni arbetar med era egna kurser, får stöd i kursutvecklingens alla steg samt utbyte av varandra. I olika steg tar vi fram kursmål, lägger grunden för examination och bedömning, skapar en struktur för undervisningen, väljer bland undervisningsformer, och till sist diskuterar vi kursledning.

Anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se. Ange gärna tilltänkt kurs!

De första tillfällena i verkstadsserien ges i november till januari enligt följande:

• Kursmål och innehåll – Vad ska studenterna lära?: 7/11 (13:15-15)
• Kursmål och innehåll – återkoppling: 13/11 (10:15-12)
• Examinationsformer och utformning – Hur visar studenterna bäst vad de har lärt?: 9/12 (10:15-12)
• Examination – återkoppling: 22/1 2020 (13:15-15)

Fortsättning följer under vårterminen!

Välkomna!

Maja Elmgren, Björn Victor och Magnus Jacobsson, TUR