Rektorsseminarium: Anställning och karriär vid Uppsala universitet – diskussion inför ny anställningsordning

  • Datum: –16.30
  • Plats: Uppsala:Humanistiska teatern, Gotland: Sal E 45
  • Föreläsare: Medverkande: Eva Åkesson, rektor; Marika Edoff, professor vid inst för teknikvetenskaper och projektledare för projektet Karriärvägar inom akademin; Cecilia Wåhlstedt, prefekt vid inst för psykologi; Tove Fall, Sveriges Unga Akademi; Carl Andersson Kronlid, ordförande i doktorandnämnden. Moderator: prorektor Anders Malmberg
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
  • Seminarium

Fika från 15:00.
Seminariet börjar 15:15.

Seminariet filmas och läggs ut på Medarbetarportalen i efterhand.

På rektors begäran har konsistoriet öppnat universitetets anställningsordning för översyn och revidering. Vilka läraranställningar bör finnas? Hur ska befordran ske? Hur ska universitetet lyckas attrahera de bästa? Anställningsordningen styr ett område som är avgörande för universitetets framtid: Möjligheten att rekrytera, behålla och utveckla de bästa forskarna och lärarna. Genom att satsa på bra förutsättningar och karriärvägar för universitetets medarbetare skapas den bästa grunden för att långsiktigt behålla en framskjuten internationell position.


Rektor bjuder in till ett seminarium öppet för alla medarbetare som är intresserade av karriär och anställningsformer vid Uppsala universitet. Syftet är att få mångas synpunkter till det kommande arbetet med anställningsordningen. Efter ett inledande program öppnas för gemensam diskussion.


Alla hälsas välkomna!