Hanna Hodacs: ”Naturalists as Nordic Fashionistas"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Hanna Hodacs, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, presenterar sitt projekt ”Naturalists as Nordic fashionistas – interpreting taste and substituting global goods with local in the long 18th century”

Underlag och presentation på engelska, diskussion på engelska eller svenska