Att ansöka till Excellent lärare, steg 1

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004. Kartlänk: http://bit.ly/2rxvZip
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under våren 2020.
Detta första seminarium ger övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj.

För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under våren 2020 så är det nu hög tid att börja fundera på att skriva på din pedagogiska portfölj. För att ansökan ska bli behandlad under våren måste den skickas in senast 25 februari 2020. 
Detta är det första i en serie på tre seminarier/verkstäder, och ger en generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare. Det fokuserar på vad Excellent lärare är, vilka kriterier som gäller, vad man menar med pedagogisk skicklighet.
Vi diskuterar också hur man visar pedagogisk skicklighet och vad en pedagogisk portfölj är.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet:

Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj (se ovan)
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna.
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer

De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare.
Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga. 

Ingen anmälan behövs.

Välkommen!
Stefan Pålsson, Brita Svensson (TUR)