Dator och lexikografi

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Vittorio Dell'Aquila ("docente a contratto" för skandinaviska språk och lingvistik vid Università Statale di Milano, Italien)
  • Arrangör: indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Telefon: +46731025086
  • Seminarium

I lexikografin idag är informationsvetenskapen ett viktigt redskap för att skapa, utlägga och publicera både nya och gamla ordböcker på kort tid. Men datorn har inte bara ett praktiskt värde utan har den blivit idag ett heuristiskt redskap som tillåter intressanta utvecklingar i lexikologi, översättningsteori och semantik.