Workshop – Projektansökningar

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Mats Utas
  • Seminarium

Presentation av och diskussion om kommande projektansökningar