INSTÄLLT: Seminarieserie med tema Gastroenterologi och hepatologi

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Demorum, Ing 85 bv
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Kontaktperson: Per Hellström
  • Seminarium