Diego Ribeiros sikt på hinduism : ventilering av ett kapitel i doktorsavhandlingen (opponering: Anthony Lappin)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Pär Eliasson
  • Arrangör: indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Seminarium