Exjobbspresentation - Jamel Hudson

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 12167
  • Föreläsare: Jamel Hudson
  • Kontaktperson: Jamel Hudson
  • Seminarium

Techno-economic analysis of Organic Rankine Cycle systems for a heat-only boiler station – Energy system modeling and simulation optimization

Klimatförändringar till följd av människans användning av fossila bränslen är allvarliga och något vi bör försöka undvika. För att lyckas med det så behöver vi öka produktionen av förnyelsebar elektricitet men även öka energieffektiviseringen av fordon, industriella processer och ta tillvara på andra källor till lågvärdig spillvärme.

Organiska rankinecykler (ORC) är värmemaskiner baserade på organiska fluider med lägre kokpunkt än vatten. Fluidens egenskaper tillåter därför lönsam elproduktion med värmekällor karaktäriserade av låg temperatur, men även av låg effekt. Det gör dessa värmemaskiner till de mest lovande för omvandlingen av lågvärdig värme till elektricitet. Organiska rankinecykler är flexibla, kompakta, har bra delbelastningsegenskaper, kan drivas med många bränslen och kan därför appliceras i många olika områden. Därför kan de komma att spela en roll i minskningen av växthusgasutsläpp, på flera olika sätt.

I den här studien studeras både den tekniska genomförbarheten samt den ekonomiska lönsamheten av att applicera en ORC i ett svenskt bio-eldat fjärrvärmeverk. Detta undersöks genom att en modell över värmeverket med en ORC-integrerad i systemet skapas. Ett simuleringsbaserat tillvägagångssätt används sedan tillsammans med värmeverkets produktionsdata för att hitta den elektriska effektstorlek och driftsätt som maximerar lönsamheten – givet vissa bivillkor.

Är du intresserad av värmeteknik, modellering, investeringsanalys eller av att få en övergripande bild av ORC marknaden och dess applikationer är du varmt välkommen till min presentation.

 

Handledare: Marcus Guldstrand, WSP
Ämnesgranskare: Ali Al-Adili, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Jonathan Barassa