Disputation, Adrian Sangfelt

Disputation på avhandlingen Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledföljd i svenskans historia.