OBS, ändrad tid och plats! Startmöte för mottagare av TUFF-medel 2020

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lokal 4006
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium