Verkstad i kursdesign: Examination - återkoppling

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lokal 2002
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Vill du ha återkoppling på dina idéer för examination eller konkreta examinationsexempel? Kom då till vår återkopplingsverkstad, där vi ger råd och stöd för ditt arbete!

För er som har eller ska få kursansvar och vill arbeta med kursens utformning har vi skapat en serie verkstäder där ni arbetar med kursdesign för era egna kurser, och får utbyte av varandra. Detta blir det sista tillfället i verkstadsserien och då ges möjlighet att få återkoppling på era examinationsuppgifter, planerade eller genomförda. Ta med dig dina konkreta exempel eller utkast till verkstaden!

Anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se. Ange gärna tilltänkt kurs!

Välkomna!
Maja Elmgren, Björn Victor och Magnus Jacobsson, TUR