Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Välkommen till seminarium i TUR:s litteraturseminarieserie med tematiska diskussioner kring boken How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

Kapitel 4 How Do Students Develop Mastery?

Före litteraturseminariet läser vi kapitel 4, som handlar om hur studenter kan lära sig att få ett mer expertlikt kunnande. Vi kommer att diskutera frågor som:
·        Vad är det viktigaste för studenterna att bemästra i våra olika discipliner?
·        Vilka är de viktiga skillnaderna mellan medveten och omedveten kompetens? Hur      påverkar medvetenheten våra möjligheter att vägleda elevernas lärandeprocess? Hur kan vi upptäcka våra blinda fläckar?
·        Hur kan vi identifiera färdigheternas nyckelkomponenter och bidra till lärandet av dem?
·        Om komplexa problem är det vi vill att elever ska kunna lösa, kan vi inte motverka detta genom att bryta upp de komplexa problemen i ett antal små komponenter?
·        Vilka är de bästa sätten att hantera kognitiv belastning inom våra discipliner? Vad kan vara problematiskt om vi inte arbetar med det?
·        Vilka strategier kan vi använda för att studenter ska  integrera nyckelkomponenter?
·        Vad menas med ” teach for transfer”, och hur kan det göras inom våra discipliner?

På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works:
Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).
Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade kommer vi att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Om du vill ha en sallad (förmånsbeskattas), anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se senast onsdagen den 22 januari. Glöm inte att ange ev. specialkost.

Seminarieserien fortsätter på måndagar 12:15 - 13:00 i 6K1113 at Ångström
2/3: Chapter 5. What Kinds of Practice and Feedback Enhance Learning?
30/3: Chapter 6. Why Do Student Development and Course Climate Matter for Student Learning?
4/5: Chapter 7. How Do Students Become Self-Directed Learners?
8/6: Summering