(CRS) Samverkansdag 2020

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Mattias Martinsson, Dekan, Teologiska Fakulteten, Uppsala universitet. Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS. Mia Lövheim, sociology of religion. Victoria Enkvist, konstitutionell rätt. Maximilian Broberg, sociology of religion. Johan Eddebo, philosophy of religion. Jesper Magnusson, Verksamhetschef, Fredens Hus. Moa Kindström Dahlin, offentlig rätt. Christina Lloyd, psychology of religion. Jonas Hultin Rosenberg, statsvetenskap. Önver Cetrez, psychology of religion. Mikael Ribbenvik, Migrationsverket. Anna-Sara Lind och Cecilia Nahnfeldt, Vetenskapligledare, CRS.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), CEMFOR och Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Preliminärt program bifogas.

På CRS årliga samverkansdag presenterar vi CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige i fråga om kunskap om religion och värderingar i Sverige idag. Vi bjuder på inslag både från forskning som har bedrivits under en tid samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, vilka forskningsbehov och intressen finns för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet.

Eftermiddagen avrundas med mingel med förfriskningar och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande.

Preliminär program för eftermiddagen finns här, och kommer att uppdateras kontinuerligt, men anmäl dig gärna redan nu här

Seminariet kommer att vara på svenska.

Ytterligare information