Grammatikkollokviet: Lars-Olof Delsing

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken ENG16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Lars-Olof Delsing, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Om att- och det-satser i svenska. Huvud- och bisatsegenskaper

Subjunktionen att antas, liksom sina tyska och engelska motsvarigheter dass och that ha utvecklats ur det neutrala demonstrativa pronomenet þat (se t.ex. Hellquist, 1957, Wessén 1956, Hopper och Traugott 1993). I fornsvenska och nysvenska förekommer ibland ordet þät/thet som allmänt underordnande subjunktion i stället för att. Normalt ses det som en variant av att, och SAOB skriver (uppslagsordet det): ”I ä. tid hade ordet en ganska vidsträckt anv.; det kunde ersätta ATT, konj., i nästan alla ställningar.”. SAOB menar vidare att användningen av det nästan enbart hör hemma i skriftspråk.

Tillsammans med David Pettersson har jag undersökt två texter med riklig användning av det-satser för att kunna undersöka bisatsernas egenskaper. Det gäller Sju vise mästare (SVM, A-versionen, SFSS 28, från första halvan av 1400-talet, Vadstena) och Abraham Ekerholms dagbok (Svenssons utgåva som täcker hela 1792, Malmö). Dessa texter är långt ifrån varandra tidsmässigt och geografiskt, men båda innehåller tillräckligt många belägg på det- och att-satser för att man ska kunna kvantifiera deras egenskaper. Vidare har jag undersökt ett antal dialekttexter från dialekter som faktiskt uppvisar variation mellan det och att i talat språk (Ångermanland och Västerbotten).

I mitt föredrag kommer jag att kunna påvisa skillnader mellan det och att-satser i de skrivna texterna, såväl i den externa distributionen som i den interna ordföljden efter subjunktionerna. Kort uttryckt förefaller det-satser att ha bisatsegenskaper, medan att-satserna också kan ha huvudsatsegenskaper. Dessutom kommer jag att kunna redovisa (preliminära) data från dialektundersökningen. Här är bilden mer splittrat och komplicerad.