Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm, samt webbsändning
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: Karin Falck
  • Temadag

Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

Att befinna sig i prostitution handlar oftast om att sakna alternativ, exempelvis som en konsekvens av sexuella övergrepp, behov att finansiera ett missbruk eller att leva i en ekonomiskt svår situation. Det kan också handla om regelrätt tvång. Många av de som befinner sig i prostitution i Sverige idag är utsatta för människohandel. Människohandel för sexuella ändamål är en av de mest omfattande kriminella verksamheterna i världen där ett stort antal människor, främst kvinnor och barn, utsätts.

För de flesta som befinner sig i prostitution resulterar det i svåra psykiska konsekvenser och ett stort behov av stöd. Vilken uppgift har socialtjänsten när det gäller stöd och hjälp till de som utsätts? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex? Välkomna till en kunskapshöjande heldag med särskilt fokus på socialtjänstens roll.

Läs mer och anmäl dig här