(FLYTTAT) Jenny Beckman och Sven Widmalm: "The Scientific Conference"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Jenny Beckman, Uppsala universitet, och Sven Widmalm, Uppsala universitet, presenterar projektet "The Scientific Conference: A Social, Cultural and Political History"