Utbildning i kunskapsbaserad brottsprevention

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Sara Nielsen
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning som ger grundläggande och praktiska kunskaper om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Fokus ligger på kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete med faserna kring; kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Utbildningen är inriktad på att ge praktiskt användbara kunskaper och förmågor att bedriva ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Fokus ligger också på att göra just detta i samverkan mellan polis, kommun men också andra aktörer såsom bostadsföretag med flera.

Utbildningen sträcker sig över tre heldagar under första halvåret 2020 och sker under ledning av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Deltagarna får med sig frågor hem till kommunen/länet mellan varje tillfälle som syftar till att effektivisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan.

Tillfälle 1: 23 januari klockan 9.00 – 16.00

Tillfälle 2: 2 april klockan 9.00 – 16.00

Tillfälle 3: 28 maj klockan 9.00 – 16.00

Läs mer och anmäl dig här