Hedersrelaterat våld – tillämpning i socialt utredningsarbete

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västmanland bjuder in till två dagars utbildning om ett risk- och skyddsinstrument i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen fokuserar särskilt på utredning, insats och handläggning och går igenom lagstiftning (SoL och LVU) relevanta paragrafer och vad som är viktigt att tänka på i arbetet med hedersärenden samt manual utifrån ett risk- och skyddsinstrument. Utbildningen varvas mellan teori och praktik.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom hedersrelaterat våld och förtryck. Även andra yrkeskategorier som arbetar inom området är välkomna.

Läs mer och anmäl dig här