Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Välkomna till en webbsändning från SKL:s heldag om hur socialtjänsten kan förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt. Här ryms många utvecklingsmöjligheter men också utmaningar för socialtjänsten.

Många inom socialtjänsten sliter idag med det akuta arbetet på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Det förebyggande arbetet syftar i det läget till att minska risken för ytterligare utsatthet eller upprepat våld.

Våld i ungas relationer, som ofta hamnar i skymundan, kommer att belysas, liksom brett förebyggande arbete med unga. Du får också ta del av lärande exempel och höra
om återfallsförebyggande arbete för män som utövat våld mot närstående och det senaste från den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst.

Läs mer och anmäl dig här