Utbildningsdag för chefer som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om mäns våld mot kvinnor och syftet med dagen är att tydliggöra lagstiftning samt förutsättningar för implementering av nya arbetsmetoder.

Målgruppen är chefer från de olika aktörerna som ingår i nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer.

Läs mer och anmäl dig här