Hur kan vi tillsammans bidra till att fler väljer att sluta?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne m.fl.
  • Kontaktperson: Hanna Hansson
  • Temadag

Välkommen till en dag med fokus på insatser riktade till våldsutövare! Vilka behov finns i Skåne för att utveckla arbetet? Hur kan vi genom samverkan möta dessa?

Dagen innehåller också interaktiva delar där vi tillsammans diskuterar hur vi, utifrån våra respektive uppdrag och roller, kan förbättra arbetet med insatser riktade till våldsutövare som inte är frihetsberövade och på så sätt förebygga och minska våld i nära relationer.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommun (till exempel socialtjänst), Polis, Kriminalvård, hälso- och sjukvård och idéburen sektor.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne samt Region Skåne och Polisen. Dagen är en del av arbetet inom Skåne tillsammans mot brott.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Skånes webbplats (öppnas i nytt fönster)