Riin Sirkel, University of Vermont

  • Datum:
  • Plats: Stockholms universitet: tid och lokal meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Samseminarium – Högre seminariet i filosofins historia, Uppsala, och Stockholm History of Philosophy Workshop

(OBS! Dag och plats)

Riin Sirkel, University of Vermont: titel meddelas senare