CNDS Forum för naturkatastroflära - UPPSKJUTEN till våren 2021

På grund av den rådande situationen kommer CNDS Forum för naturkatastroflära att gå på våren 2021.

CNDS Forum för naturkatastroflära inleds på den 13 oktober, vilket är FN:s internationella dagen för disasterriskreducering.