Demokrati för hållbar utveckling

  • Datum: –16.00
  • Plats: Fenomenalen Skeppsbron 4, 621 57 Visby
  • Föreläsare: Iann Lundegård
  • Webbsida
  • Arrangör: Fenomenalen Science Center Gotland, Swedesd
  • Kontaktperson: Anna Kahlbom
  • Föreläsning

All undervisning startar i den didaktiska frågan om VAD som ska behandlas. Under seminariet kommer vi därför att reflektera kring vilket innehåll vi ska lyfta när vi berör området hållbar utveckling.

Men all undervisning utgår också ifrån att de elever som möter innehållet närmar sig det på olika sätt. Frågan om HUR eleverna ska få möjlighet att delta i undervisningen på ett demokratiskt sätt är central i undervisning för hållbar utveckling. Under seminariet varvar Iann Lundegård praktiska övningar och reflektion med att berätta om sitt och sina kollegors arbete med skolverkets nya moduler inom hållbar utveckling.

Iann Lundegård är docent och lektor i didaktik på Stockholms universitet med inriktning mot naturkunskap och hållbar utveckling. Han arbetar numera även som projektledare på Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Iann har arbetet länge inom lärarutbildning och fortbildning på alla skolans nivåer.

Anmäl dig nu till anna.kahlbom@edu.gotland.se. Fenomenalen bjuder på Fika! Kostnadsfritt.

Detta seminarium riktar sig till lärare och lärarstudenter och är det tredje i en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling! Det går bra att komma även om man inte var med de två första.