Derek Ball: "Why Are Paradoxes Hard?"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 669 452 620 06). Kontakta Matti Eklund för lösenord.
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Derek Ball, University of St Andrews: "Why Are Paradoxes Hard? On the Explanatory Inefficacy of Inconsistent Concepts"


Seminarium via Zoom. Anslut via den här länken, eller mötets ID 669 452 620 06. Kontakta Matti Eklund för lösenord.