Exjobbspresentation - Noor Alsabti

  • Datum: –14.15
  • Plats: Entréplan MVM-huset, SLU Biosfären (B2069)
  • Kontaktperson: Noor Alsabti
  • Seminarium

Miljövänlig och effektiv reducering och hantering av biprodukter

På Scanias motoravdelning appliceras i dagsläget en mängd olika tillverkningsmetoder för utformning och bearbetning av motorkomponenter. En del av dessa tillverkningsmetoder resulterar i stora mängder biprodukter som idag deponeras. Deponeringen av biprodukterna innebär en miljöbelastning och medför höga kostnader för Scania. Slipmull utgör den största fraktionen av dessa biprodukter, och bildas vid slipningen av motorkomponenterna.

Slipmull innehåller värdefulla fraktioner i form av metallpartiklar och skärvätska, som idag går förlorade då slipmullen deponeras. I mitt examensarbete har jag undersökt de tekniska möjligheterna för en kostnadseffektiv reducering samt en mer miljövänlig hantering av slipmull som biprodukt på Scanias motoravdelning.

Låter detta som ett intressant ämne så är ni varmt välkomna att lyssna till min presentation.

Handledare: Christina Caesar, Scania
Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU
Opponent: Johan Skrealid