E Carlson, J Johansson och O Risberg: "Causal Accounts of Harming”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Erik Carlson, Jens Johansson och Olle Risberg, Uppsala universitet (alla): “Causal Accounts of Harming”