Anna Folland: "’Harm’ in Mill’s Harm Principle”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Anna Folland, Uppsala universitet: "’Harm’ in Mill’s Harm Principle”