Magnus Jedenheim-Edling: "Nefsky on Collective Impact Cases"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 642 523 598 23)
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Eric Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Magnus Jedenheim-Edling, Uppsala universitet: "Nefsky on Collective Impact Cases"


Seminariet hålls via Zoom. Anslut dig via den här länken, eller mötets ID 642 523 598 23.