Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Välkommen till seminarium i TUR:s litteraturseminarieserie med tematiska diskussioner kring boken How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

Kapitel 7 How Do Students Become Self-Directed Learners?

På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works:
Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).
Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade kommer vi att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Om du vill ha en sallad (förmånsbeskattas), anmäl dig till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se senast onsdagen 29 april . Glöm inte att ange ev. specialkost.

Seminarieserien fortsätter på måndagar 12:15 - 13:00 i 6K1113 at Ångström
8/6: Summering