(FRAMSKJUTET) Jeremy Page: “Understanding and Aesthetic Appreciation”

Högre seminariet i estetik

(OBS! Framskjutet, nytt datum meddelas senare)

Jeremy Page, Uppsala universitet: “Understanding and Aesthetic Appreciation”