Nätverksmöte Bitr. UL

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Pedagogical requirements for promotion from assistant to associate professor - insights from the recruitment committee