Literature seminar - Academic writing and feedback

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:111a (http://bit.ly/39TSlwe)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Seminarium

Open literature seminar: TBA Moon et al. 2018. Writing in the STEM classroom: Faculty conceptions of writing and its role in the undergraduate classroom
SCIENCE STUDIES AND SCIENCE EDUCATION 102:1007-1028.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sce.21454