Informationsmöte om utbytesstudier för kandidatstudenter

Företagsekonomiska institutionens International Mobility Office berättar om varför du ska åka på utbyte, hur du gör ansökan och vad du ska tänka på. Kom och optimera din utbytesansökan!