Tommaso Braida: "Theories of Detention of Stateless"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 661 9365 1413). Kontakta Patricia Mindus för lösenord.
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Tommaso Braida, Uppsala universitet: "Theories of Detention of Stateless"


Seminariet hålls via Zoom. Anslut via den här länken eller via mötets ID 661 9365 1413. Kontakta Patricia Mindus för lösenord.