UCBH-seminariet: Arkiven och hierarkin: ett (företags)historiskt dilemma

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Stina Malmén, Stockholms universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Stina Malmén från Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och presenterar forskning med underlaget: ”Arkiven och hierarkin: ett (företags)historiskt dilemma”.

Ytterligare information