Karim Jebari, Institutet för framtidsstudier

Filosofiska kårföreningen

Karim Jebari, Institutet för framtidsstudier: ämne meddelas senare