Uppsala universitet för framtiden

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet, utanför Siegbahnsalen Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Föreläsare: Representanter från projektet finns plats för att ta del av dina synpunkter och idéer.
  • Webbsida
  • Arrangör: Utvecklingsplan2050
  • Kontaktperson: Annika Sundås-Larsson
  • Telefon: 070-4250506
  • Internt

Hur ska universitetet se ut år 2050?
Kom och tyck till om universitetets framtida fysiska utveckling.

Vilka byggnader behöver vi, vilka mötesplatser?
Hur bidrar vi till den hållbara staden som alla trivs och vill leva i?
Det är frågor som projektet Utvecklingsplan 2050 jobbar med.
Vi håller till utanför Siegbahnsalen.

Uppsala universitet för framtiden