Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3 Sal IV
  • Föreläsare: Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd.
Obligatorisk föranmälan krävs via e-post eller telefon.

Autism och ADHD är vanligt förekommande hos barn med Downs syndrom. De flesta barn med Downs syndrom har intellektuell funktionsnedsättning där svårighetsgraden kan öka i tonåren. Även äldre barn och tonåringar med svår till grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av individuellt anpassad autismintervention.