Högre seminarium. Michael Dunn: The project "1000 years of language contact: convergence and divergence on Gotland”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Michael Dunn, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471 1275
  • Seminarium

The project "1000 years of language contact: convergence and divergence on Gotland”